Slogan Reklamowy

Pojedynczy wyraz, zwrot lub zdanie oddające charakter firmy, organizacji lub akcji promocyjnej. Konstrukcja sloganu reklamowego musi być prosta w zrozumieniu i subtelnie trafić do umysłu odbiorcy zwiększając zainteresowania daną marką lub zachęcając do podjęcia akcji (najczęściej zakupu).

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License