Reklama

Reklama (łac. reclamo) pojęcie oznaczające informację połączoną z komunikatem perswazyjnym. Głównymi zadaniami reklamy są: skłonienie do nabycia lub korzystania z określonych towarów czy usług oraz popieranie określonych spraw lub idei.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License