Grp Gross Rating Point

GRP (ang. Gross Rating Point) jest to wartość określająca oglądalność w punktach procentowych pojedynczej emisji reklamy lub
sumę pojedynczych oglądalności w całej kampanii reklamowej.

GRP = zasięg kampanii * częstotliwość kontaktu
Zasięg kampanii=(l.osób które widziały spot co najmniej raz/populacja)* 100%
Częstotliwość=l. kontaktu ze spotem/ l.osób które miały kontakt ze spotem przynajmniej raz

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License