Falcowanie

Falcowanie
złamywanie - zespół czynności związanych z zaginaniem arkusza lub odcinka wstęgi papieru, do żądanego formatu, zapewniające kolejność właściwie wydrukowanych druków, z jednoczesnym przyciśnięciem w miejscu zgięcia, w celu uzyskania w tym miejscu trwałego odkształcenia.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License