Below The Line (BTL)

Below The Line (BTL) – technika działań marketingowych wykorzystująca mniej konwencjonalne metody i nośniki do promocji niż ATL. BTL jest działaniem reklamowym skierowanym do indywidualnego odbiorcy; nie jest reklamą w środkach masowego przekazu. Nośnikami BTL są m.in. mailing, direct mail, public relations, promocje, POS (Point Of Sale), POP (Point Of Purchase), buzz-marketing etc.

Przykład BTL (mailing, agencja AdFabrika FCB)

czosnek.jpg

Przykład BTL (mailing, agencja AdFabrika FCB)

merc-raty.jpg
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License