Below The Line Btl

Below The Line to zespół działań reklamowych kierowanych do ściśle określonej grupy odbiorców często przeprowadzanych poza massmediami. Są to działania kierowane na klienta końcowego oraz odbiorców detalicznych.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License