Automatyczny Dialer

Termin używany w telemarketingu. Urządzenie które, bez udziału operatora, dzwoni na wybraną wcześniej grupę numerów telefonów i odtwarza nagraną wiadomość. Może znacznie zwiększyć efektywność telemarketingu wychodzącego jednak nie potrafi rozpoznać czy odtwarza wiadomość automatycznej sekretarce, dziecku czy innej osobie, która nie należy do grupy docelowej. Może być integralną częścią systemu telefonicznego lub osobnym urządzeniem.

Niektóre automatyczne dialery nie przestają odtwarzać wiadomości nawet jeśli osoba, do której wykonywany jest telefon, się rozłączyła. Na zachodzie użycie automatycznych dialerów jest ograniczone wieloma przepisami prawnymi.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License