Advertising Clutter

Szum reklamowy, czyli nasycenie środków przekazu innymi, konkurencyjnymi reklamami (przekazami).

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License