ABC Method (Metoda ABC)

Metoda ABC wzięła swoją nazwę z j. ang. Skrót oznacza:
A - Attention - uwaga
B - Benefit - korzyść
C - Close - zamknięcie

Metoda polega na przyciągnięciu uwagi Klienta, zaprezentowaniu mu korzyści płynących z używania produktu/korzystania z usługi oraz doprowadzenie do transakcji.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License