Abandoned Calls

Również Abandon Rate. Termin stosowany w telemarketingu i oznaczający porzucone połączenia. Są to próby połączenia z numerem, który bądź jest zajęty, bądź nie odpowiada. Zawiera w sobie również rozmowy z osobą, która przerywa połączenie. Wysoka ilość porzuconych połączeń oznacza błędy w zarządzaniu kampanią lub w przygotowaniu do niej, np. nieaktualna baza danych, źle przeszkoleni telemarketerzy, źle przygotowany skrypt. Przyjmuje się, że maksymalna ilość porzuconych połączeń powinna wynosić 5% z wydzwanianej bazy jednak w większości akcji zakłada się, że ten odsetek nie powinien przekroczyć 2%.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License